točenice

úvod

svátek Kopí a Hřebů Páně

knihy

kaple Božího Těla a Krve

bratrstvo

kontakt

ČTYŘICET ZAKLADATELŮ CHRÁMU

Šťastnou náhodou se v archivu Karlovy university dodnes uchovala zakládací listina kaple Božího Těla a Krve, datovaná dne 1. dubna 1382 v novoměstském klášteru na Zderaze.
Z této listiny víme, že kapli vystavělo zbožné Bratrstva obruče s kladivem, jehož tehdy čtyřicet členů k dokumentu přivěsilo na pergamenových proužcích své pečetě (jedna se utrhla a dnes je ztracená).

zakládací listina kaple Božího Těla a Krve

Byli to:

1
Ješek Ocas ze Zásady (13?? - po 1396), jeden ze tří hejtmanů Bratrstva.

2
Zachař ze Všeradic (ze Svinař) (13?? - po 1413), místopurkrabí Pražského hradu.

3
Zdimír ze Sedlce (13?? - mezi 1397 a 1402), purkrabí hradu Loket.

4
Buzek z Heroltic (13?? - po 1398), králův komorník, jeden ze tří hejtmanů Bratrstva.

5
Vítek z Černčic (13?? - 1418), kněz, diplomat a králův kaplan.

6
Štěpán Poduška z Újezdce a Martinic (13?? - 11. 6. 1397), králův komorník, člen královské rady.

7
Prokop (syn) Bohuslavův (13?? - do 1407), měšťan a konšel Starého Města pražského.

8
Ješek Čúch ze Zásady (před 1380 – přelom 1410/1411), králův společník při lovech, královský maršálek.

9
Ješek Kozel ze Zásady (13?? - po 1389), králův komorník

10
Jan zvaný Mráz (13?? - 22. 7. 1403 Olomouc), probošt kláštera Křižovníků Božího hrobu v Praze na Zderaze, později olomoucký biskup.

11
Konrád z Rausendorfu (13?? - 1???), snad králův komorník.

12
Oldřich z Vlčíhory (13?? - asi 1406), man u královského hradu Křivoklátu.

13
Václav z Buřenic zvaný Králík (asi 1345 - buď 12. 9. 1416 Olomouc, nebo 16. 9. 1416 Svitavy), kanovník, později děkan a probošt vyšehradské kapituly, latinský patriarcha antiochejský, papežský administrátor olomoucké diecéze. Králův diplomat.

14
Otík z Polep (13?? - 1???), velitel královy tělesné stráže.

15
Smil Wolfinberg (13?? - 1???), neznámý.

16
Dětřich z Hognestu (13?? - po 1409), se svým půlbratrem Hošťálkem z Hognestu purkrabí na hradu Rabnstain, dnes Rabštejn nad Střelou.

17
Pechanec Šibal (13?? - 1???), snad Petr Pechanec, švec a majitel domů na Starém i Novém Městě pražském.

18
Ješek Bušchovec/Buškovec (13?? - 1???), snad písař pražské katedrály svatého Víta.

19
Oldřich z Újezda (13?? - před 1408), man na hradě Přimda.

20
Všech z Rohova (? - asi 1393), vladyka.

21
Petr z Dubnic (13?? - 1???), místopurkrabí na zemském soudu.

22
Oldřich z Pačejova (13?? - 1???), vladyka.

23
Štěch (Štěpán) z Lopuče (13?? - 1???), vladyka, roku 1403 uveden jako „armiger Pragensis dioeceseos“ a jeden ze tří hejtmanů Bratrstva.

24
Václav (syn) Kolmanův ze Stříbra (13?? - po 1414), kněz a snad i kaplan Václava IV., písař královské kuchyně, později kanovník vyšehradský a zároveň kanovníkem Metropolitní kapituly, mnohoobročník.

25
Konrád z Lutic (13?? - 1???), rytíř původem z Horní Lužice, snad právník.

26
Markvart z Pořešína (před 1358 – po 1406), hofmistr císařovny Alžběty Pomořanské, poslední manželky Karla IV, později maršálek Václava IV.

27
Arnošt ze Sovojevic (13?? - 1???), vladyka.

28
Šalda z Robous (13?? - 1???), vladyka.

29
Ješek ze Sulislavi (před 1368 – 1???), popravce a zemský soudce v Chebu.

30
Kašpar z Wensdorfu (13?? - 1???), neznámý, jeho jméno je jako jediné z proužku vyškrabáno.

31
Mikuláš z Borotína (před 1356 - po 30. březnu 1418), maršálek a hofmistr arcibiskupa Jana z Jenštejna.

32
Jan rytíř z Rožďalovic (před 1374 - asi 1413), držel část městečka Rožďalovice, později získal panství s tvrzí Lomnice (nad Popelkou).

33
Odolen z Pyšel (13?? - 1411), purkrabí na hradě Lipnice nad Sázavou.

34
Petr Kvas ze Všenor (13?? - po 1403), vladyka, roku 1403 je uveden jako „armiger Pragensis dioeceseos“ a jeden ze tří hejtmanů Bratrstva.

35
Jan Vepřek (13?? - 1???), vyšehradský kanovník a roku písař královské kuchyně.

36
Mikuláš Rot (13?? - 1446), majitel tvrze Vlásenice a vsi Dírný, později služebník pánů z Rožmberka.

37
Ctibor Tlam z Drastu (13?? - 1391),lovčí královských lesů na Dobříši, později nejvyšší královský lovčí.

38
Přibík z Pořešína (mezi 1357 a 1358 - před 9. 9. 1386), syn Markvarta z Pořešína (26), děkan i kanovník u pražské metropolitní kapituly.

39
Petr ze Všerub (po 1340 – 1407), mnohoobročník, úředník u papežské kurie, familiář papeže Bonifáce IX., kaplan a diplomat Václava IV.

40
Zdeněk (13?? - 1407?), dvanáctý velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.