točenice

úvod

svátek Kopí a Hřebů Páně

knihy

kaple Božího Těla a Krve

bratrstvo

kontakt

Na této stránce si můžete vybrat z nabídky našich knih.
Spolek Bratrstvo obruče s kladivem je nezisková organizace. Veškerý výtěžek z prodeje využíváme pro vydávání dalších publikací a historické bádání.

JAK NAKUPOVAT
1) Napište nám, které knihy a kolik výtisků objednáváte, e-mailem na adresu: hejtmanstvo@seznam.cz
2) Zašleme vám zpět potvrzení objednávky a číslo bankovního účtu. Jakmile vaše platba dorazí na účet, pošleme vám objednané knihy poštou, v doporučené zásilce nebo cenném balíku.
3) Pro všechny zásilky je jednotné poštovné 69 Kč

 Naše publikace:
Kaple Božího Těla a Krve a Bratrstvo obruče s kladivem
Nejstarší zobrazení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na picím rohu Václava IV.obálka knihy

název: Kaple Božího Těla a Krve a Bratrstvo obruče s kladivem

autor: Petr Stančík

ISBN 978-80-907110-1-3

pevná vazba A4, 426 stran, 219 černobílých map, nákresů a vyobrazení, druhé upravené a rozšířené vydání

VYPRODÁNO

popis:
Celosvětově první (a zatím i jediná) monografie o zaniklé kapli Božího Těla a Krve. I o záhadném Bratrstvu obruče s kladivem, jež kapli podle vůle krále Václava IV. vystavělo ve středu dnešního Karlova náměstí na Novém Městě pražském. Publikace rozebírá teorii o tom, že Karel IV. založil Nové Město jako urbanistickou metaforu Nebeského Jeruzaléma ze Zjevení svatého Jana. Přináší překvapivou odpověď na otázku, proč kapli na místě Šalomounova chrámu zbudoval až Karlův syn Václav. Podává přehled veškerých vyobrazení kaple i její architektonickou rekonstrukci na základě archeologického průzkumu a syntézy dobových pramenů. V závěru podává přehled všech známých členů Bratrstva obruče s kladivem a jejich životopisy. Publikaci doplňuje konvolut všech známých dobových listin a kronikářských záznamů o kapli a Bratrstvu, většina latinských textů je přeložena do češtiny.

hmotnost: 1,3 kg

ukázky:

ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihyobálka knihy

název: Nejstarší zobrazení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na picím rohu Václava IV.

autor: Petr Stančík

ISBN 978-80-907110-0-6

brožura A5, 72 stran, 32 barevných a 8 černobílých vyobrazení

cena: 144 Kč

popis:
V klenotnici saských kurfiřtů a králů Rezidenčního zámku v Drážďanech je vystaven ceremoniální picí roh z dutého rohu buvola, zdobeného pozlaceným stříbrem a přihrádkovým smaltem. Byl vyroben v Praze kolem roku 1400 v „krásném“ slohu vrcholné gotiky, patrně v pražské dvorní zlatnické dílně římského a českého krále Václava IV. Na špičatém konci rohu je umístěna trojrozměrná architektonická miniatura, cizelérsky provedená ze stříbra metodou kovotepané montáže s rytinami v kombinaci s litými detaily. Miniaturu lze jednoznačně identifikovat jako oktogonální kapli Božího Těla a Krve, zbudovanou v letech 1382-1392 záhadným Bratrstvem obruče s kladivem uprostřed dnešního Karlova náměstí na Novém Městě pražském. Kaple měla unikátní architektonickou formu centrální věže s osmi kaplemi na půdorysu osmicípé hvězdy, navíc hrála významnou úlohu ve středoevropských dějinách pozdního středověku. Přesto byla v roce 1791 do základů zbořena a na jejím místě dnes vede rušná komunikace. Architektonická miniatura znamená cenný příspěvek pro poznání původní podoby kaple, neboť její plány se nedochovaly a dosud nejstarší známé vyobrazení pochází až z roku 1536.
Publikace vznikla jako rozšířená a doplněná verze autorova článku: Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV. (Staletá Praha 33, 2017/1, 153-164).

hmotnost: 120 g

ukázky:

ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy ukázka knihy